Løft - Sygetransport

Beredskabet yder assistance til løft ved nødkald / Fald i eget hjem. Sygetransport af såvel siddende som liggende borgere.
Op- og nedbæring af borger uden mulighed for hjælp til at komme på gaden ved egne hjælp.  

P4-BERLINGO-004.jpg P4 Løfteholdets bil.

Beredskabet udfører assistancer med Løftehold ved tunge løft
for Hjemmeplejen og private Hjemmeplejefirmaer.

BAERESTOL-1.jpg

Alle borgere kan modtage assistanceydelsen efter aftale.
Kontor telefon 20 335 665  
Daglig kontortid: 08.00 - 16.00

uden for kontortiden benyttes
Akut vagttelefon
70 262 911
Vi svarer 24-7-365

T22-SYGETRANSPORT-004.jpg
T22 Befordring af siddende og kørestols brugere.

Alle borgere kan modtage assistanceydelsen, når Regionen
eller hvis det offentlige ikke vil betale for befordringen.
Ringes på telefon 20 335 665 i kontortiden kl. 08.00-16.00
Uden for kontortiden benyttes 
Akut vagttelefon 70 262 911

T50-SYGETRANSPORT-022.jpg
T50 Befordring / Sygetransport af liggende borgere

Alle borgere kan modtage assistanceydelsen som privat
hvis Regionen eller det offentlige ikke vil betale for
befordringen.
Ringes på telefon 20 335 665 i kontortiden kl. 08.00-16.00.
uden for kontortiden benyttes
Akut Vagttelefon 70 262 911

HJAELPEMIDDELTRANSPORT-002.jpg
F12 Udbringning af hjælpemidler til borgerne
Fiat Ducato bruges til udbringning af hjælpemidler til borger.
Køretøjet er udstyret med sækkevogn for at lette leveringen

L01 RUSTAMBULANCE befordring af afdøde borgere.
assistance ved nedbæring for bedemænd.

BEREDSKABET har opgaver med RUSTKØRSEL
fra udlandet med borgere tilbage til Danmark
eller udlændinge til deres hjemland.

            BEREDSKABET-LOGO-2.jpg
Beredskabet
Kontor telefon: 20 335 665
Daglig kontortid: 08.00-16.00