Events

BRANDSTATION-RO-000-1.jpg

Sikkerhed,  brand-, og førstehjælpsberedskab.

1. Er der udpeget en sikkerhedsansvarlig for arrangementet?

DHB-2015-001A.jpgFørstehjælp i Behandlingstelt i bus til småskader. Brandberedskab ved større arrangementer. 

2. Er der kontakt til de lokale myndigheder (fx Beredskabscenter Politi, Brandvæsen, mv.) om arrangementet?
Er sikkerhedskravene opfyldt, herunder brandsikring af spillemateriel og gulv / tæpper, farbare brandveje, samt vurdering af antal tilskuere / personer ved arrangementet i.h.t. det tilladte? 

3. Hvad er krævet af beredskab inden for førstehjælp til henholdsvis spillere tilskuere og hjælpere mv.? Er der indgået aftaler med læge, ambulance, førstehjælpskorps, brandberedskab og er der aftalt en klar rollefordeling mellem parterne?

Nogle eventarrangører har oplevet, at det har været forholdsvist dyrt at indgå aftaler om tilstedeværelse af ambulance / førstehjælpsfolk / brandvagter / Brandberedskab. I flere tilfælde har det vist sig at, BEREDSKABET har kunnet levere en bedre og billigere løsning.